Broadcasting

Instalare :

– emitatori radio – Tv,
– echipamente de microunde si link-uri radio
– antene radio-Tv de putere, parabolice, panou etc

Masuratori indici / parametri tehnici :

– emitatoare de radio – Tv
– echipamente de microunde, link-uri radio
– antene radio-Tv de putere ;

Oferim servicii de mentenanta pentru echipamente de :

– televiziune
– radiodifuziune AM si/sau FM
– radiorelee si link-uri radio
– antene de emisie/receptie (pentru televiziune, radiodifuziune, telefonie mobila si parabolice pentru microunde/link-uri radio)

b8
b6